Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δικτύωση σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης UNICERT και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» με στόχο την προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξη τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας 160 ωρών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται, σε όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, καθώς καλύπτει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται εξ ολοκλήρου με την ενεργητική συμμετοχή τους σε βιωματικές και διαδραστικές τεχνικές μάθησης όπως:

 • Ομαδικές εργασίες
 • Ατομικές δραστηριότητες
 • Παιγνίδια ρόλων
 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Χιονοστιβάδα / Καταιγισμό ιδεών

Πρακτικά αφορά όλους τους εκπαιδευτές ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Στη Μη Τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων συμπεριλαμβάνονται τα ΙΕΚ, τα Κολέγια, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (γνωστά με την παλαιότερη ονομασία τους ως Κ.Ε.Κ. – Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) καθώς και κάθε δομή στην οποία εκπαιδεύονται / καταρτίζονται ενήλικοι και η οποία δεν ανήκει στην τυπική εκπαίδευση (δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια). Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε κάθε εκπαιδευτή (ενδεικτικά: εκπαιδευτή ενηλίκων, εκπαιδευτή εκπαιδευτών, εισηγητές σεμιναρίων κάθε βαθμίδας) που επιθυμεί να αναπτύξει θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων, να ενισχύσει το βιογραφικό του και να αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες για ανάπτυξη μικροδιδασκαλίας.

Διευκρινίζεται ότι από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’/09-11-2015).

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Η μέθοδος Διδασκαλίας ακολουθεί το μοντέλο της ''μικτής εκπαίδευσης" (blended learning) συνολικής διάρκειας 160 διδακτικώς ωρών, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών και κατανέμονται ως εξής:

 • 134 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση
 • 16 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης
 • 10 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης

Πρόγραμμα σπουδών - Ενότητες

Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο επαγγελματικό περίγραμμα «Εκπαιδευτής Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ» και καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

 • Αλληλογνωριμία
 • Παρουσίαση στόχων προγράμματος
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
 • Ομάδα εκπαιδευόμενων – Ομάδες στόχοι
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική πολιτική
 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων
 • Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης
 • Αρχές μάθησης ενηλίκων
 • Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης
 • Δυναμική της Ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα και επικοινωνία στην ομάδα)
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου
 • Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (μοντέλα, τύποι και τεχνικές)
 • Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.ά.)
 • Αυτό-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
 • Εργαστήριο σχεδιασμού και παρουσίασης εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και συμβουλευτική υποστήριξη (ανατροφοδότηση).

Οφέλη

Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των ενοτήτων οδηγεί στην ένταξη του επιμορφούμενου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.

Η βεβαίωση επιμόρφωσης που θα λάβει κάθε επιμορφούμενος του δίνει μόρια για προσλήψεις σε φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ΣΔΕ, Κ.Ε.Κ., ΙΕΚ κ.λπ. αλλά και τη δυνατότητα να πάρει απευθείας μέρος στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μένετε πάντα ενήμεροι μέσα από την ιστοσελίδα μας για τις επόμενες ημερομηνίες έναρξης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Επιμορφωτικά-Μοριοδοτούμενα

Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα ένας εκπρόσωπος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 23310 22335