Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός Και Μentoring

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δικτύωση σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης UNICERT και το  όμιλο ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟ  διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων με τίτλο Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός Και Μentoring και υλοποιείται με σφραγίδα ποιότητας του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 400 ωρών (4 μήνες).


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σχετικά με τα συγκεκριμένα αυτά θέματα, τόσο θεωρητικά, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν το περιεχόμενο και τα στάδια της επαγγελματικήςσυμβουλευτικής ενηλίκων, την επαγγελματική ανάπτυξη, την αυτογνωσία, τους παράγοντες και τα εμπόδια στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, τη προετοιμασία για την είσοδο στην αγορά εργασίας, τη χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων κ.λπ.

Επιπρόσθετα, αναλύονται θέματα που αφορούν τη Συμβουλευτική και ΕπαγγελματικόΠροσανατολισμό παιδιών και εφήβων, τη καθοδήγηση των μαθητών στην επαγγελματική τουςανάπτυξη και στη σχολική επαγγελματική τους πορεία, στην επίλυση προβλημάτων και δυσκολιών,στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 • Σε συμβούλους Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Σε αποφοίτους Τμημάτων Ανθρωπιστικών,
  Κοινωνικών, Ψυχοπαιδαγωγικών, Οικονομικών και Θετικών Επιστημών.
 • Σε γονείς.
 • Σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
 • Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ;

 • Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.
 • Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΔΒΜ επιπέδου 2, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια κ.λπ.).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική Ενηλίκων και Μαθητών
 • Κύριες θεωρίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού – επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Οι Προκλήσεις των Επαγγελματικών Συμβούλων
 • Μεθοδολογία Συμβουλευτικής Διαδικασίας
 • Τρόποι συγκέντρωσης πληροφοριών και διάγνωσης αναγκών – Σύναψη Συμβολαίου
 • Τεχνικές και Δεξιότητες Συμβουλευτικής Διαδικασίας
 • Μέθοδοι παροχής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Βασικές αρχές μεθοδολογίας συμβουλευτικής συνέντευξης
 • Κύριες τεχνικές συμβουλευτικής συνέντευξης
 • Ψυχομετρικά Τεστ και Ερωτηματολόγια
 • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και εφαρμογές στην Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και εφαρμογές στην Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Λειτουργίες της συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Τοποθέτηση, Μετάβαση, Επαγγελματική Προσαρμογή – Ικανοποίηση κ.λπ.)
 • Παράγοντες (κοινωνικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί) και διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων
 • Διαδικασία επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου
 • Αγορά Εργασίας και δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Συναισθηματικά και Εκπαιδευτικά Προβλήματα των Μαθητών – Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
 • Συμβουλευτική Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
 • Τεχνικές συνέντευξης επιλογής προσωπικού
 • Βασικές αρχές σύνταξης και παρουσίασης εκθέσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 • Κύριες αρχές διαμόρφωσης ατομικού σχεδίου δράσης.
 • Πρακτική Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού -Βιωματικές ασκήσεις
 • Ο Ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Επαγγελματική Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
 • Προβλήματα και προκλήσεις στο επάγγελμα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ηθική και Δεοντολογία
 • Κώδικας δεοντολογίας-Γενικές αρχές – υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του επαγγέλματος του συμβούλου
 • Μεθοδολογία Έρευνας ζητημάτων που σχετίζονται με την Επαγγελματική Aνάπτυξη Mαθητών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 • Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).
 • Συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email.
 • Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
 • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την εκπόνηση τελικής εργασίας, την υλοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Δωρεάν πιστοποίηση Unicert με δωρεάν μαθήματα και δωρεάν έκδοση πιστοποιητικού (αποδεκτή από το ΑΣΕΠ πιστοποιηµένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Επιμορφωτικά-Μοριοδοτούμενα

Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα ένας εκπρόσωπος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 23310 22335