Εμπορική Διαχείριση

Το Soft1 είναι το μόνο ελληνικό πληροφοριακό σύστημα που ενοποιεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίες E.R.P., Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού, C.R.M., Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Διασφάλισης Ποιότητας.

 

Θεματολογία

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
 • Παρουσίαση Οντοτήτων
 • Σταθερά στοιχεία εφαρμογής – στοιχεία αρχικής παραμετροποίησης
 • Συναλλασσόμενοι – πελάτες
 • Λειτουργία αποθηκευτικών χώρων – είδη
 • Πωλήσεις ειδών – παραστατικά πωλήσεων – υπηρεσιών
 • Συναλλασσόμενοι – προμηθευτές
 • Αγορές ειδών
 • Κινήσεις αποθήκης
 • Αξιόγραφα – εισπράξεις – πληρωμές – πάγια
 • Γενική λογιστική