Οδηγός Αίτησης Νέου Voucher

Το νέο Voucher 18 - 24 αφορά άνεργους απόφοιτους υποχρεωτικής/ δευτεροβάθμιας/ μεταδευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ετών 18 έως 24 (1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997), με σκοπό της κατάρτιση και τοποθέτηση τους σε επιχειρήσεις με σκοπό την εκτόνωση της αγοράς εργασίας. Οι τομείς κατάρτισης και πρακτικής άσκησης είναι οι παρακάτω: Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Λιανικό εμπόριο Εξωστρέφεια και διεθνές εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Το εκπαιδευτικό επίδομα ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται στα 1.471 € μικτά. Κάθε δυνητικά ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα υποβολής μίας και μόνο αίτησης για έναν από τους παραπάνω τομείς Η αίτηση συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους μέσω των…

Εκδήλωση ενδιαφέροντος voucher 18-24

Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα ένας εκπρόσωπος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας.