Αγγλικά
 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 «Δικτύωση», ανακοινώνει την έναρξη τμημάτων εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας για ενήλικες που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου επιπέδου B1 έως C2. 
Η γνώση Αγγλικών αποτελεί πλέον το απαραίτητο εφόδιο όχι μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά και στις επικοινωνίες αφού η Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα παγκοσμίως.
Το ΤΙΕ (Test of Interactive English) έχει διεθνές κύρος, αναγνώριση και αξιοπιστία. Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ από τα επίπεδα Β1 έως C2. Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος του μπορεί να διεκδικήσει θέση σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή θέση προϊσταμένου αν είναι διορισμένος ή να ενισχύσει την θέση του κατά την διαδικασία αξιολόγησης.
Το ΤΙΕ εξετάζει την ικανότητα του υποψηφίου να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. 
Ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί ο υποψήφιος επιλέγονται από τον ίδιο (prepared tasks). Έτσι το κίνητρο για τον υποψήφιο αυξάνεται διότι μαθαίνει να μιλάει και να γράφει και για θεματικά αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν.
• Η προετοιμασία των υποψηφίων υλοποιείται σε κλειστά group των δύο (2) ατόμων προσομοιώνοντας την πραγματική διαδικασία εξέτασης. 
• Διάρκεια προετοιμασίας 6 εβδομάδες σε ομάδες των δυο ατόμων του ίδιου επιπέδου γνώσεων. 
• Χαμηλά δίδακτρα με εγγύηση επιτυχίας.
• Ευέλικτα ωράρια

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Σεμινάρια Ενηλίκων

Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα ένας εκπρόσωπος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 23310 22335