Εκπαιδευτής ρομποτικής & STEM για παιδιά 6-10 ετών

 

Εκπαιδευτής ρομποτικής & STEM για παιδιά 6-10 ετών

Στο πρόγραμμα πρώτου επιπέδου θα μάθετε πώς να διδάξετε την εκπαιδευτική ρομποτική με τη χρήση κατάλληλων ρομποτικών μηχανισμών σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών. Με το τέλος του προγράμματος μπορείτε να πιστοποιηθείτε από αναγνωρισμένο φορέα του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση πιστοποίησης.

Μέσα από την εκπαίδευση

 • θα γνωρίσετε πως μπορείτε να υποστηρίξετε τους μαθητές σας και να εισάγετε τη μεθοδολογία Hands-on στην τάξη σας.
 • θα μάθετε να δημιουργείτε πλάνα μαθημάτων βασισμένα στο STEM, να οργανώνετε την εκπαιδευτική σας ύλη και να φτιάχνετε δικές σας εκπαιδευτικές πίστες.
 • Θα μάθετε να οργανώνετε το μάθημά σας ενσωματώνοντας projects με έμφαση τις επιστήμες και τον προγραμματισμό βοηθώντας τους μαθητές σας να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επιμονή σε ένα συνεργατικό περιβάλλον.

Περιεχόμενο εκπαίδευσης - Θεματικές ενότητες

 • STEM
  • Το STEM και το σχολείο
  • Το STEM και ο καθηγητής
  • Το STEM και ο μαθητής
  • Το STEM Και η Ρομποτική
 • LEGO WeDo2
  • Παρουσίαση του ρομποτικού Kit WeDo2
  • Παρουσίαση του λογισμικού του WeDo2
  • Τρόπος διδασκαλίας με τη χρήση του WeDo2
  • Σχέδια μαθήματος και διαχείριση τάξης
  • Εξερεύνηση των projects (Guided, Open, Creative)
  • Hands-on δραστηριότητα (Guided project)
  • Hands-on δραστηριότητα (Open project)
  • Εφαρμογή STEM μαθήματος και κατανόηση του πως η ρομποτική και ο προγραμματισμός μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό κίνητρο στη μαθησιακή διαδικασία.

Πιστοποίηση

Με το τέλος του σεμιναρίου μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποίηση μετά από εξετάσεις. Η πιστοποίηση σας παρέχεται από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και εξασφαλίζει ότι διαθέτετε όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να ενσωματώσετε την εκπαιδευτική ρομποτική στις δικές σας εκπαιδευτικές διαδικασίες και στην τάξη σας. 

Δηλώστε ενδιαφέρον για το σεμινάριο εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Ρομποτική Ενηλίκων

Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα ένας εκπρόσωπος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 23310 22335