Κατάρτιση στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους και περιφέρειες

Είσαι εργαζόμενος στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας?

Δήλωσε τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης, επέλεξε το ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» και κάνε τη σωστή επιλογή.

Η «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» σε συνεργασία με την PeopleCert Education, τον μεγαλύτερο φορέα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Ελλάδα (ECDL Hellas), συμμετέχει στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης παρέχοντας ποιότητα και αξιοπιστία σε όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Πληροφορίες Προγράμματος

Δράση

Υλοποίηση της δράσης κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (Πρόσκληση Νο 4/2020)

Σκοπός

Η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες - που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης - στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα. Οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το είχαν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στον ΟΑΕΔ.

Έναρξη

Μόλις οριστικοποιηθεί το Μητρώο Φορέων Κατάρτισης όπως και το Μητρώο Ωφελούμενων. Να τονίσουμε στους οφελούμενους ότι καμμία  δέσμευση δεν έχουν σε κανέναν πάροχο κατάρτισης πριν την οριστικοποίηση των 2 μητρώων. Οι οφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης καταθέτοντας τα δικαιολογητικά τους και επιλέγοντας το πρόγραμμα κατάρτισης μετά την οριστικοποίηση των δύο  μητρώων. 

Προγράμματα Κατάρτισης

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

1. Βασικές ΔεξιότητεςΤΠΕ (1ο επίπεδο) – 120 ώρες

2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο) – 120 ώρες

3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο) – 120 ώρες

4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων – 140 ώρες

5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο εργασίας (Αγγλικά) – 130 ώρες

6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων – 120 ώρες

7. Πρώτες βοήθειες – 130 ώρες

8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων – 120 ώρες

9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) – 120 ώρες

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

10. Επαγγελματίας Καθαριστής/Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων – 130 ώρες

11. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία – 120 ώρες

12. Χειρισμός Εργαλειομηχανών – 120 ώρες

13. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/Συντήρησης Πρασίνου – 120 ώρες

14. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας) – 120 ώρες

15. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου – 120 ώρες

16. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 120 ώρες

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη μορφή της τηλεεκπαίδευσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά

• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου.

• Ο Αριθμός της αίτησης συμμετοχής του ωφελούμενου στη δράση

• Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΥ επιπέδου ΙΙ & ΙΙΙ.

• Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

• Αναγγελία πρόσληψης (Ε3 από Εργάνη)


Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σου για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κατάρτιση στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
 1. Επώνυμο(*)
  Παρακαλώ συμπληρώστε το επώνυμό σας
 2. Όνομα(*)
  Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομά σας
 3. E-mail(*)
  Παρακαλώ συμπληρώστε το e-mail σας
 4. Τηλέφωνο(*)
  Παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
 5. Διεύθυνση(*)
  Invalid Input
 6. Πόλη(*)
  Παρακαλώ συμπληρώστε την πόλη που μένετε
 7. Ημ. Γέννησης

  Invalid Input
 8. Παρακαλώ συμπληρώστε ακριβώς τα γράμματα που βλέπετε στην εικόνα(*)
  <b>Παρακαλώ συμπληρώστε ακριβώς τα γράμματα που βλέπετε στην εικόνα</b>
    ΑνανέωσηΛάθος